Дрождия

Останките или утайката на виното, джибрите. Вина, които се оставят да престоят върху дрождията, добиват по-хубав цвят и по-приятен вкус. Затова такива вина се отъждествяват с евангелските блага – Ис. 25:6, и също на народ, който поради дълги години на мир и благоденствие, е забогатял и живее тих живот – Ер. 48:11; Соф. 1:12. Да пие и да изпразни някой самото дрождие в чашата на яростта на Господа – Пс. 75:8; Ис. 51:17, значи да я прецеди и изпие до дъно, сир. да претърпи до край гневът Господен.