Друсилия

Най-малката дъщеря на Ирод Агрипа I, сестра на Агрипа Млади, и на Верникия, прочута с красотата си и с разврата си. Тя първо се омъжила за Епифан, син на Антиох (Комагенския цар), с условие, че той ще прегърне Юдейската вяра. Но понеже после Епифан отказал да се обреже, то брат и я оженил за Азиз (Емеския цар). Когато Феликс станал управител на Юдея, той я предумва да напусне мъжа си и вярата си, и да се съедини с него. Апостол Павел е свидетелствал пред Феликс и Друсилия за истинността на християнската вяра – Д.А. 24:24. Друсилия и синът и по-късно погиват при едно изригване на вулкана Везувий.