Дума

Едно племе, и отечеството на Исмаиловите потомци в Арабия – Бит. 25:14; 1Лет. 1:30; Ис. 21:11. Без съмнение тя е същата земя, която арабите още наричат “Камениста Дума” и “Сирийска Дума”, на границата между Арабската и Сирийската пустиня.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.