Дума

Едно племе, и отечеството на Исмаиловите потомци в Арабия – Бит. 25:14; 1Лет. 1:30; Ис. 21:11. Без съмнение тя е същата земя, която арабите още наричат “Камениста Дума” и “Сирийска Дума”, на границата между Арабската и Сирийската пустиня.