Дура

Едно поле във Вавилонската област, където цар Навуходоносор поставил един голям златен образ – Дан. 3:1.