Дъб

В Палестина се намират различни видове дъб. Върховете и страните на хълмовете оттатък Йордан още са покрити, както в старо време, с великолепни дъбове – Ис. 2:13; Зах. 11:2. За дъба често се споменава в Св. Писание – Бит. 35:8; Ис. 44:14; Ам. 2:9.

Под гостолюбивата сянка на дъбовете и на други големи дървета са се извършвали много обществени дейности: жертви са се принасяли, съдби са се решавали, и царе са се коронясвали – И.Н. 24:26; Съд. 6:14,19, 9:6.