Дъбрави

От най-древни времена хората извършвали религиозните си обреди и принасяли молитви в дъбрави – Бит. 21:33. Така дъбравите са първите Божии храмове, но там също са извършвали идолослуженията си и езичниците. Служенията са се извършвали предимно по върховете на хълмовете и на планините: “Жертвуват по върховете на бърдата, и кадят по хълмовете, под дъбовете, тополите и тервинтите, защото сянката им е добра” – Ос. 4:13.