Дъга

Бит. 9:13-15
Това красиво явление, се получава от пречупването на слънчевите лъчи, когато те преминават през дъждовните капки. Лъчите се разделят на призматични цветове, и след това се отразяват от облаците, които са срещу слънцето, в очите на зрителя. Не трябва да мислим, че дъгата е била непозната преди потопа, но Бог тогава я е поставил да служи като един радостен знак на неговия завет със земята, който завет е толкова постоянен както са естествените закони според които дъгата се образува. 

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.