Дълбина или бездна

Дълбината или бездната значи в Св. Писание, ад, пъкъл, място за наказание. Виж Лк. 8:31; Отк. 9:1; 11:7; Рим. 10:7; Пс. 69:15, 107:26; Бит. 1:2.