Дървета

Често се употребяват за изобразяването на царе, или на богати и силни хора – Пс. 37:35; Ис. 2:13; Дан. 4:10-26; Зах. 11:1,2. “Дървото за познание на доброто и на злото”, роди забранения плод, с яденето на който Адам гибелно разшири познанията си (на добро с загубата му, на зло и на горест от опитност) – Бит. 2:9,17. “Дървото на живота”, вероятно е залог и средство за живот, печат за вечна святост и блаженство, ако човека не беше съгрешил. Сравни с Отк. 22:2.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.