Ебен

Едно ниско дърво, което расте в Индия и Африка. То е черно, твърдо, тежко, и може да придобие лъскавина. В древността високо се е ценило – Ез. 27:15. Днес се употребява предимно за направата на музикални инструменти.