Ебен

Едно ниско дърво, което расте в Индия и Африка. То е черно, твърдо, тежко, и може да придобие лъскавина. В древността високо се е ценило – Ез. 27:15. Днес се употребява предимно за направата на музикални инструменти.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.