Ечемик

Ечемикът се сее в Палестина през есента, и се жъне през пролетта, т.е. по времето на Пасхата. Евреите често употребявали ечемичен хляб – 2Цар. 17:28; 4Цар. 4:42; Йн. 6:9. Ечемикът се употребявал много и като храна за добитъка – 3Цар. 4:28.