Ечемик

Ечемикът се сее в Палестина през есента, и се жъне през пролетта, т.е. по времето на Пасхата. Евреите често употребявали ечемичен хляб – 2Цар. 17:28; 4Цар. 4:42; Йн. 6:9. Ечемикът се употребявал много и като храна за добитъка – 3Цар. 4:28.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.