Едидия (любезен Господу)

Име дадено на Соломон при раждането му, от пророк Натан – 2Цар. 12:25.