Еднорог

Така древните преводачи са превели еврейската дума Реем, но тази дума няма никакво отношение към числото на рогата. Повечето тълкуватели днес мислят, че това е Дивия бивол или Зубъра. Дивият бивол има голяма сила; от големината на тялото и чудесните мишечни удове, човек от пръв поглед се досеща за силата му – Чис. 23:22; видът му е свиреп, зъл и груб; главата му е голяма, очите малки, кичурите сплъстена козина, провесени от бузите и брадата му, придават на бивола едно още по-диво изражение – Йов 39:9-12; Пс. 22:21.

Дивите биволи се срещат на много места в Африка и Индия, където живеят на цели стада в горите; те се считат за много свирепи и опасни животни.
Зубърът е описан от Юлия Кесаря, като едно животно от вида на вола, но голямо колкото слона, много силно и свирепо. Някои видове Зубри, още се срещат в дивите гори на Литуания.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.