Едутун

Левит, един от настойниците на музиката в храма – 1Лет. 16:38-42. Синовете му, внуците му, и т.н. наследили същата служба – 2Лет. 35:15; Неем. 11:17, и името на един от тях се среща в заглавието на Псалми 39,62,77. Виж Асаф.