Ефа

Една еврейска мярка, която обема около 18 оки. Тя се употребявала за мерене на сухи неща като овес, ечемик, и др. – Рут 2:17; Чис. 5:15; Съд. 6:19. Тази мярка побира толкова, колкото вата за течностите.