Ефа

Една еврейска мярка, която обема около 18 оки. Тя се употребявала за мерене на сухи неща като овес, ечемик, и др. – Рут 2:17; Чис. 5:15; Съд. 6:19. Тази мярка побира толкова, колкото вата за течностите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.