Ефата (отвори се)

Сиро-халдейска дума, която Спасителя произнесъл, когато изцелявал един глухоням – Мк. 7:34.