Ефер

Един от Мадиамовите синове – Бит. 25:4. Той се заселил в една област отвъд Йордан – 3Цар. 4:10.