Ефес

Столицата на Йония, прочут град в Мала Азия, разположен на четиридесет мили (64,37км.) югоизточно от Смирна. Този град се слави най-вече с храма на Артемида или Дияна, който се счита за едно от седемте чудеса на света. Ап. Павел най-напред посетил Ефес, около 54г. след Р.Х. – Д.А. 18:19,21. Това първо и кратко посещение е последвано в края на годината от едно по-дълго, което продължило две години – Д.А. 19:10, 20:31. Ефеската църква се ползвала от служението на Акила и Прискила, на Тихик и Тимотей. Към Ефеската църква ап. Павел отправя едно от най-полезните си послания. Когато Павел пътувал към Ерусалим, Ефеските старейшини се събрали с него в Милит. Вярва се, че в Ефес ап. Йоан прекарал последните години от живота си, където написал своето евангелие и посланията си. Вярва се още, че след като написал Откровението на остров Патмос, той се завърнал в Ефес и там дочакал края на дните си. Исус Христос отдва високи похвали на Ефеската църква – Отк. 2:1-5, но той все пак я съветва да се покае на време, защото в противен случай ще вдигне светилника от нея. Сега е явно, че Спасителя е вдигнал вече светилника от онова място. Онзи велик и славен град вече пустее, пристанището му е обърнто на блато, земята му е суха, по хълмовете му се виждат само развалини. До пазара – Д.А. 19:29, водят само няколко следи останали до днес, а на храма на Артемида са разкопани в последно време основите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.