Ефод

Горна дреха без ръкави, която еврейските първосвещеници носели над хитона и мантията си, и която се закопчавала на рамената със златни копчета. Ефодът се препасвал с особен пояс – Из. 28:6-14. Има още и един прост вид ефод, който е бил от лен и е бил за свещениците – 1Цар. 22:18. Самуил в детските си години, въпреки че е бил левит и дете, е носел ефод – 1Цар. 2:18. Давид, когато пренасял Господния ковчег в Ерусалим, също “беше препасан с ленен ефод” – 2Цар. 6:14. Евреите имали суеверно почитание към ефода, затова го употребявали и в служението си на идолите: Гедеоновият ефод станал примка за Израил, Михей направил един ефод за своя идол – Съд. 8:27, 17:5, 18:17.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.