Ефраим

Градът, в който Спасителя се оттеглил поради неприятелите си – Йн. 11:54. Вероятно става въпрос за Ефрон, за който се пише в 2Лет. 13:19, или още наричан Офра в И.Н. 18:23; 1Цар 13:17. Виж и 2Цар. 13:23. Предполага се, че онзи град е бил сегашния Тайбе, основан на един хълм срещу Йорданската долина на пет мили (8км.) североизточно от Ветил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.