Ефраим

Градът, в който Спасителя се оттеглил поради неприятелите си – Йн. 11:54. Вероятно става въпрос за Ефрон, за който се пише в 2Лет. 13:19, или още наричан Офра в И.Н. 18:23; 1Цар 13:17. Виж и 2Цар. 13:23. Предполага се, че онзи град е бил сегашния Тайбе, основан на един хълм срещу Йорданската долина на пет мили (8км.) североизточно от Ветил.