Ефрата

Втората жена на Халев, която му родила Ора – 1Лет. 2:19. Някои предполагат, че тя е дала името си на Ефрата, т.е. Витлеем – 1Лет. 2:50,51, 4:4. Виж и Бит. 35:16,19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.