Ефрата

Втората жена на Халев, която му родила Ора – 1Лет. 2:19. Някои предполагат, че тя е дала името си на Ефрата, т.е. Витлеем – 1Лет. 2:50,51, 4:4. Виж и Бит. 35:16,19.