Ефратец

С това име се назовавали Ефремските жители – 1Цар.1:1; 3Цар. 11:26.