Ефрон

Човек от рода на Хетейците, които обитавали Хеврон по времето на Авраам – Бит. 23гл. От взаимоотношенията му с Авраам и от другите места, където се споменава името му, става ясно, че той е бил като княз в онази земя.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.