Ефрон

Човек от рода на Хетейците, които обитавали Хеврон по времето на Авраам – Бит. 23гл. От взаимоотношенията му с Авраам и от другите места, където се споменава името му, става ясно, че той е бил като княз в онази земя.