Ефсива (благоволение мое)

Майката на Манасия – 4Цар. 21:1. Това име Исая дал и на църквата – Ис. 62:4.