Ехела (тъмният хълм)

Място в Юда при Зиф, където Давид се скрил с 600те си последователи – 1Цар. 23:19. Сравни 14,15,18гл., 26:3. Някои са склонни да вярват, че това място е при днешните развалини наречени Иекин.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.