Ел или Ил (сила)

Едно от имената на Господ, употребено в Библейската поезия – Бит. 33:20. То много пъти се съдържа в собствени имена, като във Ветил, Даниил, Илия, и др. Елои, както и Илий значи, Боже мой.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.