Ел или Ил (сила)

Едно от имената на Господ, употребено в Библейската поезия – Бит. 33:20. То много пъти се съдържа в собствени имена, като във Ветил, Даниил, Илия, и др. Елои, както и Илий значи, Боже мой.