Еладад

Двама от седемдесетте старейшини, определени да помагат на Мойсей в управлението на народа. Пророческият дух застава на тях, и те пророкуват в стана в отсъствието на Мойсей. Исус Навиевия син иска да ги изобличи, но Мойсей ги оправдава – Чис. 11:24-29.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.