Еладад

Двама от седемдесетте старейшини, определени да помагат на Мойсей в управлението на народа. Пророческият дух застава на тях, и те пророкуват в стана в отсъствието на Мойсей. Исус Навиевия син иска да ги изобличи, но Мойсей ги оправдава – Чис. 11:24-29.