Елам

Област, която по-късно наричат Персия – Бит. 14:1. Първото и наименование Елам, е по името на един от Симовите синове – Бит. 10:22.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.