Елам

Област, която по-късно наричат Персия – Бит. 14:1. Първото и наименование Елам, е по името на един от Симовите синове – Бит. 10:22.