Еласар

Бит. 14:1,9
Тази земя може би е същата онази Таласар, за която се говори в 4Цар. 19:12, и в Ис. 37:12. В Арабския превод думата Еласар е преведена като Армения.