Еласар

Бит. 14:1,9
Тази земя може би е същата онази Таласар, за която се говори в 4Цар. 19:12, и в Ис. 37:12. В Арабския превод думата Еласар е преведена като Армения.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.