Елат или Елот

Едомски град, разположен на северната част от източния залив на Червено море. Близо до Елат се намира и града Есион-гавер – Вт. 2:8; 3Цар. 9:26. Този залив, който е известен на старите, беше почти непознат на днешните изследователи до времето на Буркхарт. Този предприемчив изследовател пръв изследва залива и даде подробното му описание. Голямата песъчлива долина, която се нарича Ел-Араба, и северната и част Ел-Гор, започва от този залив, и се простира до Мъртво море. Давид присъединил Елат към Юда, и спомогнал за развитието на обширна търговия – 2Цар. 8:14. Там Соломон построил кораби – 2Лет. 8:17,18. През царуването на Йорам, едомците си връщат назад Елат, но отново го губят от Юдейския цар Озия – 4Цар. 8:20, 14:22, от когото по-късно Сирийския цар Расин превзема града – 4Цар. 16:6. Под властта на римляните, Елат се превръща в цветущ търговски град. През 630г. той попада в ръцете на Мохамед, и бива разорен. Близо до развалините на Елат се намира крепостта на Акаба, където често се отбиват пътниците, които отиват от Синайската планина към Палестина.