Елеала

Аморейски град, близо до Есевон (столицата на аморейците). Този град е предназначен за Рувимовите потомци – Чис. 32:3,37. После по времето на пророците този град се заплашва, но вече като Моавски град – Ис. 15:4, 16:9; Ер. 48:34. Развалините на Елеала се намират на около една миля (1,64км) северозападно от Есевон.