Елеазар

I. Третият син на Аарон, който наследил баща си в първосвещеничеството – Из. 6:23; Чис. 20:25-28. То остава наследствено в рода му до седмо поколение, до времето на Илия, когото се предава на Итамаровия род. При Саул и Давид, първосвещеническата служба се връща на Елеазаровото потомство, което я запазва до края на плена.

II. Синът Авинадавов, когото освещават да пази ковчега Господен в бащиния си дом – 1Цар. 7:1.

III. Един от Давидовите бойци – 2Цар. 23:9; 1Лет. 11:11-18.