Елен

Животно от рода на сърните, отличаващо се със стройно и благообразно тяло. Женският елен няма рога. В Бит. 49:21, Нефталим е уприличен на елен, пуснат да ходи по волята си и да се развива, а “угодните думи” на Нефталим са благите думи на пророците, ораторите и поетите от Нефталимовото племе. Жена, която е вярна и мила на мъжа си, е уприличена на любезна кошута и мила сърна – Пр. 5:19. На елени са уприличени и бързите, силни мъже – 2Цар. 22:34; Ав. 3:19. Виж Сайгак.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.