Елха

Едно вечнозелено, прекрасно на глед дърво, високо и с гъсти листа. Еврейското название на това дърво е Кипарис. Елхата в древността се е употребявала за строене на кораби – Ез. 27:5, на музикални инструменти – 2Цар. 6:5, за направа на греди и салове – 3Цар. 5:8,10, 9:11; П.П. 1:7.