Елха

Едно вечнозелено, прекрасно на глед дърво, високо и с гъсти листа. Еврейското название на това дърво е Кипарис. Елхата в древността се е употребявала за строене на кораби – Ез. 27:5, на музикални инструменти – 2Цар. 6:5, за направа на греди и салове – 3Цар. 5:8,10, 9:11; П.П. 1:7.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.