Елиаким

I. Юдейски цар – 4Цар. 23:34. Виж Йоаким.

II. Един от придворните чиновници на Езекия. Него определили да преговаря с Рапсак, военачалника на Асирийската войска, която обсаждаше Ерусалим – 4Цар. 18:18,19; Ис. 36:3. Виж Сенахирим.