Елиасив

Първосвещеник, съвременник на Неемия. Елиасив помогнал да се съгради част от Ерусалимската стена – Неем. 3:1. Вероятно той е същия Елиасив, когото Неемия изобличил, че осквернява храма, като оставя да живее в него някой си Амонец, езичник и негов роднина – Вт. 23:3,4; Неем. 12:10, 13:1-9.