Елиав

I. Син Ахисамахов, от Дановото племе, назначен от Бога да работи заедно с Веселеил, в направата на скинията – Из. 35:34.

II. Най-стария брат на Давид – 1Цар. 16:6.