Елиезер

I. Слуга на Авраам от Дамаск, вероятно онзи, който се именува “по-стария в дома му” и същия, когото Авраам изпратил след шестдесет и пет години, да вземе жена за Исаак – Бит. 24гл.

II. В Св. Писание се споменават и други под това име – Из. 18:4; 1Лет. 15:24, 27:16; 2Лет. 20:37; Лк. 3:29.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.