Елифаз

Родом от Теман, приятел на Йов – Йов 2:11. Виж и Бит. 36:10. Той, е по-стар от Валдад и Софар, защото пръв взема думата в разговора с Йов – Йов 4,5,15,22гл.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.