Елифаз

Родом от Теман, приятел на Йов – Йов 2:11. Виж и Бит. 36:10. Той, е по-стар от Валдад и Софар, защото пръв взема думата в разговора с Йов – Йов 4,5,15,22гл.