Елим

Мястото, на което израилтяните поставили стана си, когато отивали към Синайската планина – Из. 15:27, 16:1; Чис. 33:9. Елим може да е сегашния Вади Гурундел – широк дол, около четиридесет мили (64,4км.) на югоизток от Суез. Там има няколко водни извори и финикови дървета.