Елим

Мястото, на което израилтяните поставили стана си, когато отивали към Синайската планина – Из. 15:27, 16:1; Чис. 33:9. Елим може да е сегашния Вади Гурундел – широк дол, около четиридесет мили (64,4км.) на югоизток от Суез. Там има няколко водни извори и финикови дървета.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.