Елима

Еврейски магьосник от свитата на Сергия Павла, римски управител на Пафа в Кипър. Апостол Павел го изобличава строго, защото този магьосник му се противял, като се стараел да отвърне господаря си от вярата в Исусовото спасение, но после Бог го наказал със слепота – Д.А. 13:6-12. Той остава сляп “до време”, и това може да го е довело до покаяние.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.