Елима

Еврейски магьосник от свитата на Сергия Павла, римски управител на Пафа в Кипър. Апостол Павел го изобличава строго, защото този магьосник му се противял, като се стараел да отвърне господаря си от вярата в Исусовото спасение, но после Бог го наказал със слепота – Д.А. 13:6-12. Той остава сляп “до време”, и това може да го е довело до покаяние.