Елинисти

Елинистите са евреи, които са изгубили чисто еврейския си дух от постоянното общение с езичниците, говорели гръцки и четели Библейския превод на Седемдесетте. Те много по-добре разбирали обширните възгледи на Евангелието от братята си евреи, които живеели в Палестина и говорели еврейски – Д.А. 6:1, 9:29, 11:20. Не трябва да ги бъркаме с Елините, които са чисти гърци по вяра и език.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.