Елиса

Син на Яван – Бит. 10:4 (Цариградски); 1Лет. 1:7. Така наречените “острови на Елиса” – Ез. 27:7, които са пращали синьо и багрено на Тир, вероятно са Гръцките острови.