Елиса

Син на Яван – Бит. 10:4 (Цариградски); 1Лет. 1:7. Така наречените “острови на Елиса” – Ез. 27:7, които са пращали синьо и багрено на Тир, вероятно са Гръцките острови.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.