Елисавета

I. Аароновата жена – Из. 6:23.

II. Една благочестива жена “от дъщерите Ааронови”, съпруга на Захарий, и майка на Йоан Кръстител – Лк. 1:5-25, 36, 39-80.