Елиу

Потомък на Вуз – Бит. 22:21. Вуз може да е Едомски град, или град Восора – Ер. 25:23, 49:7,8,13. Елиу е съчувствал на Йов в злощастията му. Той изслушал внимателно Йов и тримата му приятели, а после се опитал да ги примири – Йов 32гл. Въпреки това, той осъдил Йов, за това, че иска да оправдае себе си повече отколкото Бог, и изобличил тримата приятели, които в неведението си обвиняват Йов в лицемерие. Елиу показва дълбока вяра, в простителната Божия благодат за грешниците – Йов 33:23,24,27-30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.