Еман

I. Един знаменит мъдрец от Юдовото племе – 3Цар. 4:31.

II. Левит от Каатовците, и първи певец, на когото се приписва осемдесет и осмия псалм – 1Лет. 6:33, 16:41,42.