Емануил

Еврейска дума, която значи Бог с нас. Това е едно от имената на Месия, Спасителя, който е Бог с нас, защото съедини божественото с човешкото естество и дойде да живее между хората – Ис. 7:14, 8:8; Мт. 1:23.