Емат-сова

Град завоюван от Соломон – 2Лет. 8:3. Това не може да е Емат “големия”, но друг някакъв Емат, още не изследван.