Емат

Забележителен град в Сирия. Емат, подобно на Ерусалим и Дамаск, е един от онези градове в Сирия и Палестина, които до голяма степен са запазили важността си от най-стари времена дори до ден днешен. В Чис. 13:21; И.Н.13:5; Съд. 3:3, се казва, че Емат е северния предел на Ханаанската земя. Ематският цар станал съюзник на Давид – 2Цар. 8:9,10.