Емаус

Едно село, по пътя към което Спасителя се явил на двама от своите ученици, по пладне след възкресението си. То е на шестдесет стадий (1км. и 116м.) от Ерусалим – Лк. 24:13-33. Според някои ръкописи, обаче, разстоянието е сто и шестдесет стадии (29,30км). Евсевий и Йероним казват, че Емаус е разположен на мястото на древния Никопол, двадесет мили (32,163км.) на северозапад от Ерусалим, където едно село на име Амуас и сега съществува.